سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
در تو دو صفت است که خداوند آنها را دوست دارد: بردباری و تأنّی [رسول خدا صلی الله علیه و آله ـ به مردی فرمود ـ]

دوست دارم تو تنها ارزویم باشی