سفارش تبلیغ
صبا ویژن
محبّت انسان به برادرانش، برایش نزد خداوند، فضیلتی به شمار می رود. [امام صادق علیه السلام]

دوست دارم تو تنها ارزویم باشی

زندگی با همه ی وسعت خویش محفل ساکت غم خوردن نیست حاصلش تن به قضا دادن و افسردن نیست  اضطراب و هوس و دیدن و نادیدن نیست زندگی  جنبش جاری شدن است از تماشاگه راز  تا آنجا که خدا می داند نقطه پایان ولی شما همیشه نقطه اغاز باشین


زهره ::: دوشنبه 87/4/10::: ساعت 8:58 عصر

  خدایا  معبود و مقصود ابدی من کمکم کن چون من می توانم زیرا تونستن را خودت به من اموختی
زهره ::: جمعه 87/2/6::: ساعت 11:0 صبح

من می خواهم موفق شوم  و به تجربه های شما نیاز دارم  هر کس احساس موفقیت  می کند و به جایی رسیده  به من هم  رمز موفقیت خود را بگویید      لط                با تشکرwww.ramz.com         
زهره ::: پنج شنبه 87/2/5::: ساعت 8:16 عصر